weblogo-ergo-1280

Visie en werkwijze

Onze gezamenlijke visie is dat de behandeling te allen tijde moet plaatsvinden in het belang van het kind en de volwassene. Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden en stemmen het onderzoek en de behandeling af op datgene wat voor u of uw kind van belang is. Wij benadrukken het belang van preventie, onder andere bij afwijkend mondgedrag, onvloeiend spreken en onverstaanbaar spreken.

Na een intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Op basis van het onderzoek wordt vastgesteld of behandeling nodig is en wordt in overleg met de cliënt het behandelplan opgesteld.
De tijdsduur van de behandeling is vastgelegd op een half uur. Indien (medisch) noodzakelijk behandelen wij bij u aan huis. Logopedische observaties op school of op de werkplek van de cliënt behoren tot onze mogelijkheden.

Samenwerking

In de loop der jaren hebben wij een goede samenwerking opgebouwd met huisartsen, jeugdartsen, scholen, peuterwerken, orthodontist, ziekenhuizen, audiologische- en revalidatiecentra. Wij onderhouden contacten en werken samen met andere deskundigen die betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt. Er is regelmatig contact met direct betrokkenen, zoals ouder(s), pedagogisch medewerker van peuterwerk en leerkracht. Ook overleggen wij op gezette tijden met de jeugdarts (van het consultatiebureau).

Multidisciplinaire samenwerking biedt de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering. Zo werken wij samen met collega’s van fysiotherapie, oefentherapie Cesar, haptotherapie, ergotherapie en psychologie.

Onze praktijk maakt met de collega’s van fysiotherapie en ergotherapie deel uit van ParkinsonNet. Dit netwerk is bedoeld om mensen met de ziekte van Parkinson zo goed mogelijk te behandelen.

Voorlichting

We geven regelmatig voorlichtingsavonden op peuterwerken en basisscholen. Tijdens deze voorlichting geven wij uitgebreide informatie en duidelijke adviezen ten aanzien van de spraak- en taalontwikkeling van het kind. Ook geven wij aan hoe problemen in de spraak- en taalontwikkeling vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en wat te doen indien het kind gebaat is bij extra hulp.

Peuterwerk

Sinds enkele jaren hebben we zeer nauw contact met peuterwerken in Gemert. Zo loopt er één keer per week een logopedist mee in de peutergroep om vragen van pedagogisch medewerkers te beantwoorden of kinderen te observeren en begeleiden.
Vanuit de pedagogische medewerkers, ouders en de logopedist wordt dit als zeer positief ervaren.


website: roodvos web & design