Visie

Onze visie is dat de logopedische behandeling te allen tijde moet plaatsvinden in het belang van de cliënt, waarbij de logopedist rekening houdt met uw wensen en mogelijkheden. Wij benadrukken tevens het belang van preventie.

Werkwijze

Na een intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek, waarna op basis van dit onderzoek het behandelplan wordt opgesteld. De tijdsduur van een behandeling is 30 minuten, waarbij er 5 minuten besteed wordt aan het bijwerken van het dossier en de afsluiting van de behandeling.
Indien (medisch) noodzakelijk, behandelt de logopedist bij u aan huis. Daarnaast kan de logopedist een observatie uitvoeren op school of op de werkplek van de cliënt.

Vijf paramedische praktijken in Gezondheids­centrum "Palissade" werken nauw samen.
Het resultaat is zorg op maat.
Naar de samenwerkings­pagina paramedici­palissade.nl
De websites van de andere praktijken:

logo Parkinson Netwerklogo multidisciplinair eerste lijnsnetwerk

Samenwerking

Er is sprake van een samenwerking tussen de deskundigen die betrokken zijn bij de behandeling van een cliënt, zodat de behandeling nog beter op de cliënt afgestemd kan worden. Daarnaast is er ook regelmatig contact met de direct betrokkenen, zoals ouder(s), pedagogisch medewerker van peuterwerk en de leerkracht.

Voorlichting

Er worden regelmatig voorlichtingsavonden gegeven met iedere keer een ander thema, waarin adviezen worden gegeven om mee aan de slag te gaan. Voor nieuwe data kunt u contact opnemen met de praktijk.

Peuterwerk

We hebben zeer nauw contact met peuterwerken in Gemert. Zo loopt er één keer per week een logopedist mee in de peutergroep waarmee we een samenwerkingsverband hebben, om vragen van pedagogisch medewerkers te beantwoorden of kinderen te observeren en begeleiden.

© Logopedie Gemert | webdesign roodvos.nl