weblogo-ergo-1280

Specialisaties

Onze praktijk is een allround logopediepraktijk maar we beschikken ook over de nodige specifieke kennis:

 • behandeling bij Parkinson ParkinsonNet
 • adem- en ontspanningstherapie. AOT methode van Dixhoorn Methode van Dixhoorn
 • manuele facilitatie van het strottenhoofd bij stemklachten
 • behandeling van stemproblemen
 • behandeling gehemeltespleet/schisis Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen.
 • behandeling van kinderen met het Downsyndroom
 • behandeling van jonge, slecht verstaanbare kinderen
 • vroegtijdige hulp bij jonge kinderen die stotteren
 • communicatieve taaltherapie bij jonge kinderen
 • behandeling volgens denk gespreksstimulerende methodiek (DGM)
 • behandeling volgens oro myofunctionele therapie (OMFT), bij afwijkende mond- en slikgewoonte
 • behandeling volgens taal in blokjes
 • behandeling volgens prompt: geeft een tactiele feedback waarbij het kind kan voelen hoe een klank wordt uitgesproken
 • behandeling volgens mimetherapie: behandeling van een perifere aangezichtsverlamming
 • ouderbegeleiding volgens het Hanen-ouderprogramma

Voor meer informatie hebben wij een aantal interessante websites voor u uitgezocht:


website: roodvos web & design