Logopedie bij volwassenen

Binnen onze praktijk hebben Lieke Bongers en Sabine Brouwers zich gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen. Zij werken hulpvraaggericht en zullen de behandeling dus richten op punten waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Lieke met volwassene

Door intensief of verkeerd adem- en stemgebruik kunnen heesheid en keelklachten ontstaan. De logopedist geeft adviezen en oefeningen om het stemgebruik aan te passen en maakt eventueel gebruik van manuele facilitatie van de larynx om de spanning te doorbreken.

Wanneer mensen in uw omgeving u niet goed verstaan, kan de logopedist u helpen. Het kan bijvoorbeeld dat de klanken niet, verkeerd of rommelig worden uitgesproken, het spreektempo te hoog is of de uitspraak nasaal is.

Na een beroerte, hersentumor of ongeval kan er sprake zijn van afasie en dysartrie, waarbij de problemen zich kunnen uiten in het begrijpen van taal, de woordvinding en de gesproken taal.

De logopedist helpt om de communicatie te verbeteren, door bijvoorbeeld oefeningen en strategieën toe te passen.

Bij de ziekte van Parkinson wordt de spraak vaak onduidelijker en zachter. De logopedist kan oefeningen toepassen om de spraak weer luider en duidelijker te laten klinken. Ook kunnen problemen met het slikken of speekselverlies ontstaan, waarbij de logopedist hulp kan bieden.
Onze praktijk is tevens aangesloten bij ParkinsonNet.

Wanneer er sprake is van een perifere facialis parese, oftewel een aangezichtsverlamming in de zenuw, wordt mimetherapie ingezet. Hierbij wordt gestreefd naar een zo symmetrisch mogelijke uitstraling en acceptatie om met de aangezichtsverlamming om te gaan.

Na hersenletsel of een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen slikproblemen optreden, zoals veelvuldig verslikken. De logopedist helpt u veilig te leren slikken.

© Logopedie Gemert | webdesign roodvos.nl