Logopedie bij kinderen

We vinden het erg belangrijk dat kinderen het leuk vinden om naar logopedie te komen. Daarom zullen de oefeningen spelenderwijs en creatief worden aangeboden. Wij werken met veel concreet materiaal en u kunt de oefeningen vaak tijdens de dagelijkse bezigheden toepassen.

Laura met kind

De stem van een kind kan hees of schor klinken. Vaak wordt dit veroorzaakt door overbelasting of verkeerd stemgebruik, zoals schreeuwen, te luid praten of het maken van gekke stemmetjes. De stemklachten kunnen gepaard gaan met keelpijn. De logopedist geeft advies over stemhygiëne aan kinderen en hun ouders. Daarnaast bestaat de behandeling uit het verminderen van de stembelastende factoren en het spelenderwijs leren toepassen van een goede adem-/stemtechniek.

Wanneer een kind moeilijk verstaanbaar is en klanken niet of verkeerd uitspreekt, kan een logopedist helpen. Ook wanneer een kind slist of nasaal spreekt, zoals bij een gehemeltespleet/ schisis.

Als een kind klanken vervangt of weglaat, kunnen wij de behandeling starten vanaf een leeftijd van 3 jaar. Dit is aan te bevelen, zodat een kind zelfverzekerd de basisschoolperiode in kan gaan.

Wanneer een kind niet of weinig spreekt in vergelijking met leeftijdsgenootjes of niet begrijpt wat er tegen hem/haar gezegd wordt, kan logopedie helpen. De behandeling richt zich o.a. op het vergroten van het taalbegrip, het uitbreiden van de woordenschat of het maken van zinnen. We behandelen dit vanaf een leeftijd van 2 jaar.

De logopedist zal het kind spelenderwijs taal leren. Bij jonge kinderen zullen ouders begeleid worden d.m.v. de Hanen-principes (doorlinken). Deze principes kunnen zij in de dagelijkse situatie toepassen.

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn: duim- of vingerzuigen, open mondgedrag, speengebruik en afwijkend slikken. Deze gewoonten hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, de spraak en het gehoor. Tijdige inschakeling van de logopedist leidt tot herstel of voorkomt verdere schade.

Wanneer uw kind stottert, kunt u contact opnemen met de praktijk. De logopedist zal kijken naar een aantal risicofactoren en afhankelijk daarvan de behandeling starten of tips en adviezen geven. Tijdens de behandeling zullen ouders begeleid worden hun kind voldoende mogelijkheden te bieden, verwachtingen te verlagen en vloeiende spraak te belonen.

Een kind kan problemen hebben met het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Voedingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Dat kan onder andere zijn door verslikken, verhoogde wurgreflex/overgeven, knoeien, kwijlen, weigeren van voeding, smakken. Hierbij wordt preverbale logopedie ingezet.

© Logopedie Gemert | webdesign roodvos.nl