weblogo-ergo-1280

Wanneer logopedie bij volwassenen:

Voor adem en stem

Verkeerde ademgewoonten of spanningen kunnen leiden tot hyperventilatie of vermoeidheid bij spreken of zingen. Adem- en ontspanningsoefeningen leveren een belangrijke bijdrage aan herstel.
Door intensief of verkeerd stemgebruik kunnen heesheid en keelklachten ontstaan.
Het verkeerd stemgebruik kan aanleiding geven tot een organische afwijking zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbeltjes. De KNO-arts adviseert vaak eerst logopedische therapie voordat wordt overgegaan tot een operatieve ingreep. Ook bij een stemplooiverlamming kan logopedie het herstel gunstig beïnvloeden.
Veel beroepssprekers krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. Wij geven advies over stemgebruik. De behandeling bestaat uit stemtraining, ademtherapie of manuele therapie.
Het coachen van spreekvaardigheid behoort eveneens tot de mogelijkheden binnen de behandeling.

Voor spraak

Wanneer mensen in uw omgeving u niet goed verstaan, is logopedie aan te bevelen. Het kan zijn dat de klanken niet, verkeerd of rommelig worden uitgesproken. Er is dan sprake van zogenaamd broddelen. Ook wanneer de spraak afwijkt omdat er te veel of te weinig door de neus wordt gesproken, of wanneer u moeite heeft met de uitspraak van het Nederlands omdat het niet uw moedertaal is, helpen wij u om beter verstaanbaar te praten. Bij stotteren helpen wij u om vloeiender te spreken.

Bij moeilijkheden met spraak en taal na niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Een beroerte, hersentumor of ongeval kunnen de oorzaak zijn van afasie en dysartrie. Er kunnen dan problemen zijn met het begrijpen van gesproken taal, het vinden van de juiste woorden en het voeren van een gesprek. Wij bieden u oefeningen om de communicatie te verbeteren. De begeleiding van de omgeving speelt een belangrijke rol in het therapieproces, dat als doel heeft onderlinge communicatie te verbeteren.
Parkinson of multiple sclerose (MS) kunnen tevens dysartrie tot gevolg hebben; het spreken is onduidelijk, monotoon of nasaal, de stem klinkt zacht of hees. Wij geven u oefeningen waardoor uw omgeving u beter verstaat.

Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlammingen

Wanneer er sprake is van een perifere aangezichtsverlamming (in de aangezichtszenuw), wordt de mimetherapie ingezet. De behandeling wordt gestart, wanneer er een geringe beweging te zien is in het aangezicht.
Hierbij wordt gestreefd naar een betere acceptatie om met de aangezichtsverlamming om te gaan en een zo symmetrisch mogelijke uitstraling.

Bij moeilijkheden met slikken

Na hersenletsel of een operatie in het hoofd- en halsgebied, kunnen slikproblemen optreden, zoals veelvuldig verslikken. De logopedist helpt u veilig te leren slikken.

Bij problemen met het gehoor

Slechthorendheid is aangeboren of niet-aangeboren. Door slechthorendheid kunnen communicatieproblemen ontstaan. De logopedist leert u spraakafzien. Daarnaast biedt zij luistertraining en leert u omgaan met uw gehoorbeperking.


website: roodvos web & design