weblogo-ergo-1280

Logopedie voor kinderen zal erg spelenderwijs en creatief aangeboden worden. Kinderen moeten praten als leuk (leren) ervaren. Wij zullen veel werken met concreet materiaal en u kunt de oefeningen vaak tijdens de dagelijkse bezigheden toepassen met uw kind.

Logopedie voor kinderen:

Bij heesheid

De stem van een kind kan hees of schor klinken. Vaak wordt dit veroorzaakt door overbelasting of verkeerd stemgebruik, zoals schreeuwen, te luid praten of het nadoen van gekke stemmetjes. De stemklachten kunnen gepaard gaan met keelpijn. De logopedist geeft advies over stemhygiëne aan kinderen en hun ouders. Daarnaast bestaat de behandeling uit het verminderen van de stembelastende factoren en het spelenderwijs leren toepassen van een goede adem/stemtechniek.

Bij moeilijkheden met de spraak

Als een kind klanken niet of verkeerd uitspreekt of slist is logopedie aan te bevelen. Ook als een kind nasaal spreekt en hierdoor slecht verstaanbaar is, zoals bij een gehemeltespleet/schisis. De logopedist helpt het kind verstaanbaar te leren spreken.
Wanneer een kind klanken vervangt of weglaat, kunnen wij de behandeling starten vanaf een leeftijd van 3 jaar. Dit is aan te bevelen, zodat een kind zelfverzekerd de basisschoolperiode in kan gaan.

Bij een taalontwikkelingsstoornis

Als een kind niet of weinig spreekt in vergelijking met leeftijdsgenootjes of niet begrijpt wat er tegen hem gezegd wordt, kan logopedie helpen. Ook kan het taalprobleem een onderdeel zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand, zoals bijvoorbeeld bij kinderen met het syndroom van Down. De logopedist geeft advies over het stimuleren van de taalontwikkeling. De behandeling richt zich op het vergroten van het taalbegrip, het uitbreiden van de woordenschat en het maken van zinnen. De logopedist biedt ondersteuning op het gebied van taal en auditieve vaardigheden, waaronder het trainen van het klankbewustzijn, klankonderscheiding en het geheugen.

Bij dyslexie

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog geen sprake van de diagnose dyslexie, maar vertonen deze kinderen wel al risicofactoren. De relatie tussen spraak- en taalstoornissen is erg groot: 50 % van de kinderen met dyslexie heeft een taalontwikkelingsstoornis. Het tijdig behandelen van spraak- en taalproblemen op jonge leeftijd en het geven van een voorschot aan “risicokleuters” is daarom van belang.

Bij afwijkende mondgewoonten

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn: duim- of vingerzuigen, open mondgedrag, speengebruik en afwijkend slikken. Deze gewoonten hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, de spraak en het gehoor. Tijdige inschakeling van de logopedist leidt tot herstel of voorkomt verdere schade.

Bij stotteren

Al in een vroeg stadium van de taalontwikkeling komt het voor dat kinderen gaan stotteren. Dit kan van voorbijgaande aard zijn, maar in de meeste gevallen is het inschakelen van logopedische hulp van groot belang. De logopedist leert de omgeving en het kind op een aangepaste manier met het onvloeiend spreken om te gaan. Als het kind in een later stadium nog stottert, is het spreken geautomatiseerd en krijgt het oefeningen en technieken aangeleerd om beter te leren omgaan met het stotteren.

Bij kinderen met eet- en drinkstoornissen

Het kind kan problemen hebben met het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkende slikgewoonten, een schisis (gehemeltespleet) of een neurologische aandoening. Deze problemen doen zich soms ook voor na een operatieve ingreep of sondevoeding.
Voedingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Dat kan onder andere zijn door: verslikken, verhoogde wurgreflex/overgeven, knoeien, kwijlen, weigeren van voeding, smekken.
Sabine Brouwers is preverbale logopedist. Zij is gecertificeerd en kan u daarbij adviseren.
Preverbale logopedie is de begeleiding van patiënten met een ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen. Een preverbaal logopedist komt (meestal) aan huis om een eet-/ drinkmoment zo natuurgetrouw mee te maken, zodat ze ook de reacties ziet die het kind in de thuissituatie geeft en de voeding die daarbij wordt aangeboden.

Bij gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen leiden tot problemen met de taal en het spreken. Het kind hoort zijn eigen geluid niet maar ook het voorbeeld van anderen niet. Hierdoor zullen de taal en spraak zich niet goed of vertraagd ontwikkelen. De logopedist wordt ingeschakeld om luister-, spraak- en taaltraining te geven.


website: roodvos web & design