Hanen® Ouderprogramma "Praten doe je met z'n tweeën"

Het Hanen® Ouderprogramma is in de jaren zeventig ontwikkeld in Canada. Het ouderprogramma leert ouders van jonge kinderen, met een achterstand in de taalontwikkeling, de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communicatie en taal.

Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden video-opnames van de ouder-kind interactie gemaakt.

Laura Langens is binnen onze praktijk Hanen®-gecertificeerde logopedist. Zij heeft hiervoor de driedaagse Hanen certificeringcursus gevolgd.

Laura Hanen ouderprogramma

Doel van het Hanen Ouderprogramma

Het doel is het stap voor stap ondersteunen van de ouders op een praktische wijze, bij het verbeteren van de communicatie en het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om (jonge) kinderen met een taalontwikkelingsachterstand. Het communicatieniveau kan variëren tussen niet of nauwelijks spreken tot maximaal 3-woord-zinnen.

Het Hanen® Ouderprogramma is niet voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een gesprek vooraf altijd nodig.

Inhoud van het Hanen Ouderprogramma

De logopedist, programmaleidster heeft ervaring in het werken met jonge kinderen en het begeleiden van hun ouders. Voorafgaand aan het Hanen® Ouderprogramma neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af om het communicatieniveau en het taalontwikkelingsniveau van het kind te bepalen. Soms is dit vooronderzoek al gedaan door een collega-logopedist.

Uitgangspunten Hanen Oudercursus

De Hanen® Oudercursus gaat ervan uit dat ieder kind taal leert in zijn dagelijkse omgeving, dus ook de kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. In de Hanen® Oudercursus kunnen ouders ontdekken hoe zij hun houding en de omgeving van het kind kunnen gebruiken om hun kind te helpen met taal en communicatie. Ook leren de ouders een aantal algemene communicatieprincipes: de ‘Hanen-principes’. Deze zijn op zichzelf niet nieuw, maar de concrete en praktische uitwerking in een breed opgezette cursus voor ouders maken Hanen uniek.

Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken

Het Hanen® Ouderprogramma start met individuele kennismakingsgesprekken bij de gezinnen thuis of op de praktijk, om de beginsituatie en de leerdoelen te bepalen. Tijdens dit gesprek worden de eerste video-opnames gemaakt. Na de kennismakingsbijeenkomst vindt de eerste ouderbijeenkomst plaats. Tijdens acht groepsbijeenkomsten wordt elke avond een thema behandeld. Daarnaast is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het verlenen van onderlinge steun. De ouders worden op allerlei manieren geactiveerd tot eigen inbreng.

In de drie huisbezoeken bespreekt de logopedist met de ouders de interactie met hun kind en krijgen zij handvatten om Hanen in hun dagelijks leven te integreren. Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. Gebleken is dat het terugzien en bespreken van de eigen video-opnames leerzamer is dan standaard video-opnames.

Het programma wordt afgerond met individuele afsluitende gesprekken met de ouders. Hierin wordt teruggekeken op het programma en op wat de ouders geleerd hebben. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt hoe de ouders verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal van hun kind.

Individuele therapie

De logopedist kan er ook voor kiezen de Hanen-principes tijdens de individuele behandeling toe te passen en te leren aan ouders. Mocht dit voor uw kind van toepassing zijn, bespreken we dat tijdens de behandeling.

© Logopedie Gemert | webdesign roodvos.nl