weblogo-ergo-1280
vlnr: Els Videler, Lieke Bongers, Lotte Janssen, Laura Langens en Greetje Roodbeen

Over ons

In de praktijk zijn twee logopedisten werkzaam in maatschapverband:
Lieke Bongers en Laura Langens.

Daarnaast zijn er twee medewerkende logopedisten in onze praktijk werkzaam:
Lotte Jansen en Sabine Brouwers.

Els Videler is op donderdagmiddag aanwezig in de praktijk om Adem- en ontspanningtherapie te geven volgens de methode van Dixhoorn.

Zij werken met veel enthousiasme samen en ervaren dit als een meerwaarde om tot een optimale hulpverlening te komen.


Lieke Bongers

Werkt sinds 2012 in de praktijk en is vanaf oktober 2014 toegetreden tot de maatschap.
Ze heeft ervaring met de behandeling van kinderen met een stoornis in de verstaanbaarheid, problemen in de taalontwikkeling, afwijkende mondgewoonten en/of een afwijkende slik en kinderen met een schisis.
Ook behandelt zij kinderen en volwassenen met een afwijkende slik, hierbij werkt zij volgens de oro-myofunctionele therapie.
Ze heeft zich verdiept in de behandeling van volwassenen met niet aangeboren hersenletsel.
Lieke is sinds 2014 mimetherapeut en behandelt cliënten met een perifere aangezichtsverlamming.
Sinds 2017 is ze aangesloten bij ParkinsonNet. Tevens behandelt ze stemgerelateerde klachten.

Laura Langens

Werkt sinds 2011 in de praktijk en is vanaf oktober 2014 toegetreden tot de maatschap.
Zij heeft ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen met een stoornis in de verstaanbaarheid of een taalontwikkelingsstoornis, afwijkende mondgewoonten en/of een afwijkende slik en kinderen en stotteren. Zij ziet het als een uitdaging om de behandeling op een creatieve manier te brengen, om zo op een leuke manier een vaardigheid aan te bieden.
Sinds 2016 is Laura gecertificeerd het Hanen-ouderprogramma te geven. Tijdens dit programma begeleidt zij ouders van jonge kinderen met een (ernstige) achterstand in de taalontwikkeling.
Afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het stimuleren en optimaliseren van het vertellen van verhalen door kinderen. Hiervoor heeft zij logopedisch behandelmateriaal ontwikkeld.
Sinds 2014 beheerst zij de methode PROMPT. Hierbij geeft zij een tactiele feedback aan het kind, waarbij het kind ‘voelt’ hoe een klank wordt uitgesproken.

Lotte Janssen

Is vanaf juni 2014 werkzaam binnen de praktijk. Ze heeft ervaring met de behandeling van kinderen met een stoornis in de verstaanbaarheid, problemen in de taalontwikkeling en afwijkende mondgewoonten en/of een afwijkende slik.
Zij ziet het als een uitdaging om spelenderwijs, maar doelgericht, het gewenste resultaat te behalen.
Tijdens de opleiding heeft zij zich verdiept in de dovencultuur en Nederlandse Gebarentaal. In 2017 heeft zij zich verdiept in de Denkstimulerende GespreksMethode (DGM).
Lotte werkt daarnaast met veel enthousiasme in onze nevenvestiging binnen Jenaplanschool de Pandelaar, waar zij op donderdag kinderen behandelt.

Sabine Brouwers

Is vanaf 2017 werkzaam binnen de praktijk. Ze heeft ervaring met de behandeling van kinderen met een stoornis in de verstaanbaarheid en problemen in de taalontwikkeling. Hiervoor heeft zij verschillende cursussen gevolgd.
Daarnaast is ze Preverbale logopedist. Ze begeleidt baby’s en kinderen bij het eten en drinken.
Sabine werkt met veel enthousiasme in onze nevenvestigingen op OBS ’t Einder en kindcentrum de Samenstroom.

Els Videler - Jongen

Op 1 september 2017 is Els met pensioen gegaan. Zij heeft vanaf 1979 als praktijkhouder in Gemert gewerkt.
Op donderdagmiddag zal zij de adem- en ontspanningstherapie (AOT) volgens de methode van Dixhoorn blijven verzorgen. Hiervoor heeft zij een driejarige opleiding gevolgd. Deze opleiding heeft zij in 2010 afgerond.


website: roodvos web & design