weblogo-ergo-1280

Adem- en ontspanningstherapeut

111011-elsVideler

Het hoofddoel van de Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) is zelfregulatie ofwel het leren omgaan met interne spanning. De adem- en ontspanningstherapeut heeft hiervoor een groot repertoire aan technieken tot zijn beschikking, en heeft geleerd de keuze steeds opnieuw af te stemmen op de respons van de individuele patiënt.

Met haar ervaring in spanningsgebonden stemklachten als logopedist, heeft Els Videler de driejarige opleiding Adem- en ontspanningstherapie (AOT) volgens de methode van Dixhoorn gevolgd. Deze opleiding heeft zij in 2010 afgerond.

Zij is geregistreerd adem- en ontspanningstherapeut, methode van Dixhoorn en is aangesloten bij de AOS.

quote-spanning

Kosten en vergoeding

De kosten van de adem en ontspanningstherapie worden door een aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

Raadpleeg voor de actuele situatie de vergoedingslijst op de site van de van Dixhoornvereniging of bij uw verzekeraar


De methode

logo-dixhoorn

Ademtherapie is het helpen herstellen van de natuurlijke adembeweging, die door het hele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen leiden zij via een aantal belangrijke processen tot een betere zelfregulatie, waardoor er een balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dit leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandeling.

 

De therapie

De eerste vier behandelingen dienen om samen met de cliënt te onderzoeken of de bestaande klachten veroorzaakt worden door een verhoogd spanningsniveau. Ook wordt gekeken naar de reden van de verhoogde spanning en in welke mate er een resultaat behaald wordt bij het verlagen van de spanning.

Is er sprake van regulatie van spanning en nemen de klachten af, dan wordt de behandeling voortgezet en in overleg pas gestopt bij voldoende resultaat.

 

Adem- en ontspanningstherapie kan zinvol zijn bij de volgende klachten:

  • Spanningsgerelateerde problemen: klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen;
  • Psychische problemen zoals angst, depressie en traumaverwerking;
  • Functionele problemen, bijvoorbeeld van adem- en stemklachten;
  • Problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

website: roodvos web & design