Ademtherapie Videler — Methode van Dixhoorn

In het kort

De methode is een laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde methode. Het is een therapie, effectief in het behandelen van een breed scala aan klachten. Een complete methode voor spanningsregulatie, waarin de adem een centrale rol speelt.

Over spanning


Spanning is nodig om te kunnen functioneren, maar te veel aan spanning belemmert de prestatie.

Het bewust ontspannen kan het functioneren in het dagelijks leven verbeteren.

Spanning wordt vaak opgebouwd in periodes dat het heel druk is. Als de druk te lang aanhoudt kan de spanning als “gewoon” worden ervaren. Je bent je dan niet meer bewust van de verhoogde spanning. Duurt dit te lang dan kun je klachten krijgen zoals hoofdpijn, slecht slapen, hyperventilatie of angstig zijn.

Wat is AOT?

Het hoofddoel van de Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) is zelfregulatie, ofwel het leren omgaan met interne spanning. Er wordt gebruik gemaakt van technieken, waarbij keuzes worden afgestemd op de respons van de cliënt.

Ademtherapie is het helpen herstellen van de natuurlijke adembeweging, die door het hele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen leiden zij tot een betere zelfregulatie, waardoor er een balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dit leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandeling.

De therapie

In de eerste vier behandeling wordt samen met de cliënt onderzocht of de klachten veroorzaakt worden door een verhoogd spanningsniveau. Verder wordt er gekeken naar de reden van het verhoogd spanningsniveau en in welke mate een resultaat behaald kan worden.

Wanneer er sprake is van vermindering van de klachten, wordt de behandeling voortgezet.

Adem- en ontspanningstherapie kan zinvol zijn bij de volgende klachten:

  • Spanningsklachten: hoofdpijn, hyperventilatie, snel geïrriteerd zijn, slaapproblemen, vermoeidheid, burn-out;
  • Psychische problemen: angst, depressie en traumaverwerking;
  • Functionele problemen: pijn in de rug, nek, schouders, stemproblemen en ademklachten;
  • Medische problemen: problemen die tot spanningen en ademklachten leiden zoals hart- en longproblemen, astma, kanker, neurologische aandoeningen en andere chronische klachten.

Kosten en vergoeding

Het tarief voor een behandeling is € 64,=
De behandeling duurt 60 min.

Vergoeding

Behandelingen van de adem- en ontspanningstherapie worden door een aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Raadpleeg voor de actuele situatie het vergoedingsoverzicht op vandixhoornvereniging.nl of uw zorgverzekeraar.

AGB code zorgverlener: 90-043741.
AGB-code praktijk: 90- 5247
Lid VDV/AOS: Nr. 135/11
KVK-nummer: 61344206

Contact

Logopediepraktijk Gemert
Julianastraat 2-007, 5421DB Gemert
Tel: 06 - 4448 0505 | 0492 - 366 302

© Logopedie Gemert | webdesign roodvos.nl