weblogo-ergo-1280

Logopediepraktijk

In onze groepspraktijk kunnen alle doelgroepen terecht voor problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Wij bieden een vertrouwde omgeving voor baby, kind en volwassene, waarin voldoende ruimte is voor een optimale ontwikkeling. Daarbij houden wij rekening met de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Onze praktijk is hulpvraaggericht. We zullen ons dus richten op de hulpvraag van de cliënt, ouders of zijn/haar omgeving.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Adem en Ontspannings Stichting (AOS) methode van Dixhoorn.

De logopedisten staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeren in een kwaliteitskring.

Verwijzing

Uw huisarts, jeugdarts (4-18 jaar), jeugdarts van het Consultatiebureau of specialist (K.N.O.-arts, orthodontist, neuroloog of andere specialist) kan u doorverwijzen naar de logopedist. Op basis van een verwijzing worden de kosten van de logopedische behandeling door elke zorgverzekeraar vergoed, logopedie zit in het basispakket. Sinds 1 augustus 2011 is logopedische zorg ook direct toegankelijk (raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar).


website: roodvos web & design